+421 948 180 103
  1. Bolesti hlavy
  2. Symptóm: Bolesti hlavy a krku sú pozdĺž krčnej chrbtice. Môžu byť spôsobené z preťaženia svalov zadnej časti krku, strnulá pozícia šije pri práci na počítači, šoférovania, či mnoho ďalších faktorov.

  3. Bolesť pri úklone krku
  4. Symptóm: Pocit „preležaného“ krku spôsobeného dlhodobou neprirodzenou polohou ramien a krku, prejavuje sa obmedzenou pohyblivosťou.

  5. Bolesť pri rotácií krku
  6. Symptóm: Bolesti pri rotácií krku, pri preťažení horných končatín a ramien. Pokiaľ je bolesť krku sprevádzaná aj cez bolesť ramien, je namieste zatejpované aj rameno.

  7. Bolesť pri predklonení, bolesť zdvíhača lopatky (m. Levator scapulae)
  8. Symptóm Bolesti krku pri predklonení hlavy, vyžarujúce bolesti z pod lopatky smerom ku krku k vlasovej časti.