+421 948 180 103
  1. Poranenie predného krížneho väzu kolena
  2. Symptóm: Bolesť v kolene, nestabilita kolena, začervenanie po záťaži, opuchnutie.

  3. Poranenie vnútorného postranného väzu kolena
  4. Symptóm: Špecifické aj nešpecifické bolesti najmä na prednej časti kolenného kĺbu v oblasti vnútorného aj vonkajšieho okraju jabĺčka.

  5. Problém patellofemorálneho skĺbenia
  6. Symptóm: Stehnová bolesť kolena od stredovej hrany po vonkajšiu v závislosti na veľkosti zaťaženia. Bolesť pri chôdzi zo schodov, pri kľuku.

  7. Syndróm skokanského kolena
  8. Symptóm: Bolesť hornej časti patelárneho väzu. Preťaženie väzu striedavou činnosťou flexie a extenzie v kolennom kĺbe. Typické pri doskoku a následného odrazu.