+421 948 180 103
  1. Nešpecifická bolesť ramenného kĺb
  2. Symptómy: Bolesť sa objavuje najmä v zadnej časti ramena pri dvíhaní a pri rotácií paže. Bolesť často zobúdza zo spánku.

  3. Bolesť ramena pri polohe paže nad hlavou a pri vonkajšom zášvihu “smečiarske rameno“
  4. Symptómy: Častá bolesť skôr na prednej strane ramena, objavujúca sa spravidla pri smečovaní ako volejbal, tenis alebo bedminton. Príčinou býva preťaženie mäkkých tkanív ramena.

  5. Bolesť rotátorovej manžety ramenného kĺbu
  6. Symptómy: Bolesť sa prejavuje pri zdvíhaní paže, rotácií, často sa objavujú aj nočné bolesti.

  7. Syndróm zmrznutého ramena:
  8. Symptómy: Ostrá bolesť a výrazné obmedzenie hybnosti v ramene. Nemožnosť previesť plný pohyb v ramennom kĺbe po dosiahnutí hranice voľnej hybnosti. Bolesti môžu vystreľovať až do ruky.

  9. Nešpecifická bolesť lopatky
  10. Symptómy: Pacient pociťuje neurčitý tlak či nepríjemnú tupú bolesť pri zdvíhaní.